Bikescout project
Project

Bikescout

Radar technologie

  • 17 oktober 2022
  • 5 min

"Fourtress vernieuwd de Bikescout software geheel vanaf de basis en maakte het stabieler."

Fietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats; ze vormen maar al te vaak een plotseling gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat, de fietser zelf is zich vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid. De BikeScout, een product van Heijmans, maakt oversteken veiliger.

Heijmans ontwikkelde een intelligent systeem dat bijdraagt aan de veiligheid van fietsers. Het intelligente aan de BikeScout is dat het continu de snelheid en afstand van naderende fietsers bepaalt dankzij radar technologie. Met die informatie berekent het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek. BikeScout bied je als wegbeheerder bovendien de mogelijkheid om via een webapplicatie data in te zien van de fietspassages, zoals telgegevens, gemiddelde snelheid en maximale snelheid.

De eerste generatie BikeScout-software was niet uit te breiden en alleen voor test- en demo-toepassingen in te zetten. Daarnaast was het inregelen van het detectiegebied zeer arbeidsintensief en tijdrovend, omdat voor elke lokale situatie weer aanpassingen nodig waren. Hierdoor kon Heijmans het product niet op grotere schaal uitrollen en ook niet “over the air” aanpassen.

Fourtress vernieuwde de BikeScout-software geheel vanaf de basis en maakte het stabieler. Hiervoor gebruikten we onder andere een nieuw hardware-platform, daarnaast ontwikkelden we een nieuw detectie-algoritme. Met dit algoritme verloopt de configuratie, installatie en inregeling van het systeem, waar ook ter wereld heel eenvoudig. Het product is daarmee allang geen de prototype meer en wordt nu op meerdere plekken (nationaal en internationaal) door installatiebedrijven eigenhandig geïnstalleerd en opgeleverd. Zo is BikeScout voor Heijmans een volwaardige oplossing geworden.

De software is daarbij modulair opgezet, waardoor ook afgeleide producten om fietsstromen door stedelijke gebieden te meten en te volgen nu beschikbaar zijn. Ook complexere kruispunten – waarbij fietsers en automobilisten elkaar tegenkomen – kunnen met een combinatie van deze technologieën veiliger worden uitgevoerd.

Bij het kantoor van Fourtress in Eindhoven is inmiddels ook een volwaardig systeem van BikeScout geplaatst. Fietsers kunnen hierdoor veiliger de rotonde bij de Beemdstraat, Meerenakkerweg en Kasteellaan oversteken.